Wakati Mwangamizi wa Kalki atashuka, apocalypse huanza

3971x 14. 11. 2019 Msomaji wa 1

Kalki inaaminika kuwa mara tu ubinadamu umeacha kabisa dini zote, "hadi hakuna kinachojulikana kuhusu njia za kutoa dhabihu, hata kwa neno," itasababisha ulimwengu kuharibiwa. Kalki ndiye mwili wa mwisho wa mungu wa Kihindu, Vishnu, aliyetabiriwa kuja "kama komuni na kubeba upanga mbaya wa kuwaangamiza wale wasiomcha Mungu mwishoni mwa Kalijuga" (Sri Dasavatara Stotra, 10).

Kalijuga

Kulingana na imani ya Kihindu, wakati wa cosmic una vipindi vinne vikubwa, au jugs, inayoitwa: Satyayuga, Tretayuga, Dvaparayuga na Kaliyuga. Hivi sasa, watu wanaishi katika kipindi cha Kalijuga, ambacho hudumu kama miaka 432 000. Kipindi hiki kilianza baada ya Vita vya Kurukshetra mwishoni mwa utawala wa Mfalme Pariksit kuhusu miaka ya 5000 iliyopita. Kwa hivyo kuna karibu miaka ya 427 000 iliyobaki kabla ya Kalijuga kumalizika na Kalki hafiki. Mwanzoni mwa Kalijuga, katika 3102 BC, Lord Kšṣṇa aliondoka Ulimwenguni na kushoto umri wa dhahabu nyuma. Inatabiriwa kuwa enzi hii tukufu itadumu miaka ya 10 000 hadi dosari na makosa ya mwanadamu kushinda urithi wa Krishna. Halafu maadili ya chini ya asili ya mwanadamu, haswa uchoyo wao na ubinafsi, watapata nguvu.

Kalki

Watu wanapoteza hamu ya maendeleo ya kiroho, na wale ambao wamejitolea kwa miungu yao watadhihakiwa na kushtakiwa - "kwa kupendeza, uwindaji katika miji kama wanyama" (Knapp, 2016). Lakini hali itazidi kuwa mbaya. Serikali na polisi wataapishwa na ufisadi, utu wa binadamu utaanguka na hakutakuwa na uwezekano wa kutetea au kushughulikia uhalifu. Watu watapigana-vita - vita vitakuwa vya kila wakati. Ulimwengu unakuwa mbaya. Inasemekana kuwa itakuwa mahali ambapo watu watazaliwa tu kuteseka na machafuko ya kutawala kila kitu.

Unabii wa Kalki Purana

Kalki Purana anatabiri kwamba wafuasi wa ubinafsi wanaoishi Kalijuga watakuwa lengo kuu la Kalki:

"Wote hawa jamaa [wawakilishi wa mwili wa mwili] Kali ni waharibuji wa dhabihu [ibada za kidini], ujuzi wa Vedas na huruma, kwa sababu wamekiuka kanuni zote za dini ya Vedic. Ni vyombo vya akili, magonjwa, uzee, uharibifu wa kanuni za dini, huzuni, maombolezo na hofu. Vizazi hivi vya Kali hutanguliza ufalme wa Kali, na kusababisha mateso kwa watu wote. Watu kama hao wanadanganywa na athari za wakati, wasio na utulivu katika maumbile yao, wamejaa tamaa kali, wenye dhambi nyingi, wenye kiburi na kikatili hata kwa baba zao na mama zao. [Pia] wale wanaojulikana kama wazaliwe mara mbili [walioanzishwa [kiroho]] hawana tabia nzuri, huru na uzingatiaji wowote wa kanuni sahihi, na wakati wote wanahudumia madarasa ya chini. ”(Knapp, 2016)

Kalki Purana pia anaelezea kitakachotokea kwa makuhani - wale ambao wanapaswa kudumisha imani safi na isiyoweza kushushwa:

"Nafsi hizi zilizoanguka kama maneno matupu na dini zinazitumikia kama maisha, mafundisho ya hekima ya Vedic ni kazi yao, wamekosa kutimiza ahadi zao na kuuza divai na vitu vingine vya kuchukiza, pamoja na nyama. Kwa asili ni waovu na wana tabia ya kutosheleza tumbo na jinsia yao. Kwa sababu hii, anatamani wanawake na kila wakati amelewa. ‟(Knapp, 2016)

Kurudi kwa Kalki

Kwa miaka ya 432 000 ina kurudi kwa Vishnu / Krishna katika Avatar ya Kalki, 22. mwili wa Mungu huyu, mwisho wa Kalijuga. Kalki, akiweka upanga wa moto (Silaha ya Parabrahman), anashuka juu ya farasi wake mweupe kwenda kwa Davadatt kutoka mbinguni ili kuwaua waovu wote na kupotoshwa.

"Bwana Kalki, Bwana wa ulimwengu, aliyefungwa na farasi wake mweupe, Devadattu, na upanga wake mkononi mwake, atapita duniani, akionyesha sifa zake nane za ajabu na sifa nane za Uungu. Akitoa mwangaza wake usio kifani na haraka, ataua mamilioni ya wezi hawa ambao wamevaa mavazi ya wafalme na mamilioni. ‟(Srimad-Bhagavatam 12.2.19-20)

Hali itakuwa mbaya sana kwamba kuwasili kwake kutachukuliwa kuwa baraka na watakatifu wachache waliobaki ambao walinusurika kujificha ndani ya mapango na jangwa. Kalki (ambaye jina lake linaweza kutafsiriwa kama "muangamizi wa machukizo," "mwangamizi wa giza," au "muangamizi wa ujinga") kisha atazindua Satyajugu nyingine. Hii itakuwa kipindi cha ukweli na haki.

Kuja kwa Pili kwa Kristo

Hadithi inayozunguka Kalki ina kufanana kabisa katika ekolojia ya dini zingine kubwa, haswa katika kuja kwa pili kwa Kristo katika imani ya Kikristo. Kama tunaweza kusoma katika sura ya 19 Ufunuo:

"Kisha nikaona mbingu zimefunguliwa, na tazama, farasi mweupe, na juu yake akaketi huyo mtu anayeitwa Mwaminifu na wa kweli, kwa maana anahukumu na vita vita kwa haki. Macho yake yalikuwa kama moto wa moto, na kichwani mwake taji nyingi za kifalme; jina lake limeandikwa na hakuna mtu anayejua yeye isipokuwa yeye tu. Anavaa vazi la damu na jina lake ni Neno la Mungu. Nyuma yake majeshi ya mbinguni juu ya farasi nyeupe, wamevaa kitani safi safi. Upanga mkali hutoka kinywani mwake kuua mataifa; atawalisha na crutch ya chuma. Yeye kushinikiza vyombo vya habari kamili ya divai kuadhibu hasira ya Mwenyezi Mungu. Ana jina limeandikwa kwenye kanzu yake na upande wake: Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika amesimama jua, akipiga kelele kwa sauti kubwa kwa ndege wote wakiruka katikati ya mbingu: "Njoo, nenda chini kwenye karamu kuu ya Mungu! Utalisha juu ya miili ya wafalme, na wakuu wa vita, mashujaa, farasi, na wapanda farasi; miili ya wote, mabwana na watumwa, dhaifu na wenye nguvu.

Kisha nikaona yule mnyama wa mawindo, na mfalme wa dunia, na majeshi yao wamekusanyika, ili kupigana vita na yule farasi, na jeshi lake. Lakini yule mnyama alitekwa, na pamoja naye nabii wa uwongo, ambaye alifanya ishara za kimiujiza na aliwadanganya wale waliopokea ishara ya yule mnyama na kupiga magoti mbele ya picha yake. Uhai, yule mnyama na nabii wake walitupwa katika ziwa la moto uliowaka na kiberiti. Wengine waliuawa kwa upanga kutoka kwa mdomo wa mpanda farasi. Na ndege wote hulishwa na miili yao. ‟(Ufunuo 19: 11-21)

Nadharia juu ya jinsi dunia itaisha inaweza kupatikana katika dini nyingi za ulimwengu. Kama vile dini zina nadharia juu ya asili ya wanadamu, ndivyo pia maoni ya kutoweka.

Kidokezo cha kitabu kutoka Ulimwengu wa Sueneé

Ivo Wiesner: Taifa katika maadhimisho ya Miungu

Mtu na taifa lina roho isiyoweza kufa, iliyo katika mwili mpya wa jamii. Kadri pete la karmic la kutisha la taifa linafunga, urithi wa kiroho wa wale wanaokuja huja kama pepo. Karma ya taifa la kushangaza la Hyperborean imetimia, duru ya karmic ya Celts na Nys imeungana na imefungwa, na karma ya taifa letu inakaribia kilele. Ukiuliza juu ya maana ya uwepo wake, nitakujibu kuwa kusudi ni kukomaa kwa jukumu kuu la kiroho la ubinadamu wa baadaye. Ukiuliza ni nini madhumuni ya uwepo wa mwanadamu ni, itajibu bora kuliko mimi kwa sheria za zamani za dharmic ambazo babu zetu walifuata.

Ivo Wiesner: Taifa katika maadhimisho ya Miungu

Makala sawa

Acha Reply